FAMILIESAMTALER & RÅDGIVNING

Vi er et special familieværksted på den måde, at vi kun tager imod familier, hvor der er ADHD, CDD, hypersensivitet, tilknytningsforstyrrelser, svære adfærdslidelser, borderline eller psykopati. Vi arbejder med hele familien, men mest med den/de voksne, så der skabes indsigt og redskaber til at tackle den svære opgave det er, at skulle være opdrager eller nær pårørende.
ADHD,TILKNYTNING og ADFÆRD